YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khu vực Bắc Âu có mấy quốc gia

  • A. 3
  • B. 5
  • C. 7
  • D. 10

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 24045

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON