YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ngành kinh tế nào thu lại nguồn ngoại tệ cao nhất

  • A. Du lịch
  • B. Chăn nuôi
  • C. Công nghiệp
  • D. Thương nghiệp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 24039

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON