YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nền nông nghiệp châu Ầu thâm canh và có hiệu quả kinh tế cao nhờ:

  • A. Áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kĩ thuật.
  • B. Gắn chặt sản xuất với chế biến.
  • C. Chú trọng phát triển chăn nuôi.
  • D. A, B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 24037

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON