YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nơi nào của Bắc Mĩ có số dân từ 11-50ng/km2

  • A. Bán đảo Alaxca và phía Bắc Canada
  • B. Phía đông Hoa kì
  • C. Khu vực hệ thống Cooc-die
  • D. Dải đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 22460

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON