YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các nước có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/năm là

  • A. Bốt-xa-voa
  • B. Xô-ma-li
  • C. An-giê-ri
  • D. Tuy-ni-di

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 22293

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON