YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các nước có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/năm là

  • A. Ma-rốc
  • B. Ê-ti-ô-pi-a
  • C. Sát
  • D. Xu đăng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22291

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON