YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điểm nào sau đây không đúng với môi trường hoang mạc? 

  • A. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn
  • B. Hết sức khô hạn và khắc nghiệt
  • C. Lượng mưa trong năm rất thấp
  • D. Có sự phân hoá thành 4 mùa rõ rệt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19404

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON