YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 9 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 1 trang 9 Tập bản đồ Địa Lí 7

Dựa vào nội dung SGK, hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây để thấy rõ những đặc điểm tự nhiên, thuận lợi, khó khăn của đới nóng trong hoạt động nông nghiệp.

Môi trường Đặc điểm tự nhiên Thuận lợi Khó khăn
Xích đạo ẩm      
Nhiệt đới      
Nhiệt đới gió mùa      
Hoang mạc      

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Môi trường Đặc điểm tự nhiên Thuận lợi Khó khăn
Xích đạo ẩm Nhiệt độ, độ ẩm cao Cây trồng phát triển quanh năm, có thể trồng gối vụ, xen canh nhiều loại cây

- Các loại côn trùng, sâu bọ, mầm bệnh phát triển, gây hại cho cây trồng, vật nuôi.

- Đất màu dễ bị rửa trôi.

Nhiệt đới

- Nhiệt độ cao, lượng mưa tương đối lớn.

- Thời kì khô hạn kéo dài từ 3 đến 9 tháng.

Khí hậu phân mùa, lựa chọn cây trồng, vật nuôi theo mùa trong năm

- Lượng mưa tập trung vào một mùa làm tăng cường xói mòn đất và gây lũ lụt.

- Nhiều thiên tai: bão, lũ, hạn hán.

- Hoang mạc hóa đất đai

Nhiệt đới gió mùa

- Nhiệt độ cao, lượng mưa lớn.

- Có thời kì khô hạn từ tháng 11 đến tháng 4.

- Lựa chọn cây trồng, vật nuôi theo mùa trong.

- Đa dạng cơ cấu cây trồng, vật nuôi

- Mưa nhiều và mưa mùa, tăng khả năng xói mòn đất.

- Có nhiều thiên tai: bão, lũ lụt, hạn hán.

- Sâu bệnh hại phát triển mạnh.

Hoang mạc Khí hậu khô hạn, nhiệt độ cao, lượng mưa quanh năm thấp.

- Có một số ốc đảo có nước có thể trồng trọt và chăn nuôi

- Có một số loại cây rút ngắn thời kì sinh trưởng

- Thiếu nước quanh năm

- Khí hậu khô hạn, rất ít động, thực vật sinh sống.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 9 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON