AMBIENT
UREKA

Bài tập 5 trang 65 SGK Địa lý 6

Giải bài 5 tr 65 sách GK Địa lớp 6

Từ bảng thống kê trên cho biết biểu đồ nào là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điềm ở nửa cầu Bắc? Biểu đồ nào là của địa điểm ở nửa cầu Nam? Vì sao?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Kết luận:

  • Biểu đồ hình 56 SGK là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Bắc (mùa nóng từ tháng 5 đến tháng 9, mưa nhiều từ tháng 7 đến tháng 9).
  • Biểu đồ hình 57 SGK là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Nam (mùa nóng từ tháng 11 đến tháng 3, mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 3).

Kết luận:

  • Biểu đồ hình 56 SGK là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Bắc (mùa nóng từ tháng 5 đến tháng 9, mưa nhiều từ tháng 7 đến tháng 9).
  • Biểu đồ hình 57 SGK là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Nam (mùa nóng từ tháng 11 đến tháng 3, mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 3).

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 65 SGK Địa lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON