YOMEDIA

Bài tập 4 trang 65 SGK Địa lý 6

Giải bài 4 tr 65 sách GK Địa lớp 6

Quan sát hai biểu đồ hình 56, 57 SGK và trả lời các câu hỏi trong bảng sau:

Nhiệt độ và lượng mưa

Biểu đồ của địa điểm A

Biểu đồ cùa địa điểm B

Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào?

Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào?

Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa) bắt dầu từ tháng máy đến thảng mấy?

   
ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Biểu đồ hình 56:

 • Tháng có nhiệt độ cao nhất: tháng 4.
 • Tháng có nhỉệt độ thấp nhất: tháng 1.
 • Mùa mưa bắt đầu từ tháng 7 đén tháng 9.

Biểu đồ hình 57:

 • Tháng có nhiệt độ cao nhất: tháng 12.
 • Tháng có nhiệt độ thấp nhất: tháng 7.
 • Mùa mưa bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 3.

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 65 SGK Địa lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hoàng My

  Tính toán về nhiệt độ và lượng mưa

  Vận dụng kiến thức hiểu biết để giải quyết vấn đề môi trường hiện nay( môi trường nước, không khí, đất, thực vật, động vật). Nguyên nhân, hậu quả và biện pháp xử lý

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  thi trang

  Hãy phân tích biểu đồ lượng mưa

  Giúp mình với mn!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  Vì sao vùng cực có nhiệt độ thấp?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA