ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 65 SGK Địa lý 6

Giải bài 3 tr 65 sách GK Địa lớp 6

Từ các bảng số liệu trên, hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Nhiệt độ và lượng mưa có sự chênh lệch giữa các tháng trong năm: có tháng nhiệt độ cao, có tháng nhiệt độ thấp, có tháng mưa nhiều, có tháng ít mưa. Sự chênh lệch nhiệt độ và lượng mưa giữa tháng cao nhất và thấp nhất tương đối lớn.

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 65 SGK Địa lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1