YOMEDIA
NONE

Địa lí 6 Bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa


Bài học hôm nay chúng ta thực hành về phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa để từ đó các em có được kỹ năng phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa. Mời các em cùng tìm hiểu bài học này:Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

Hinh 55. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội

(Hinh 55. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội)

1. Quan sát biểu đồ hình 55 (trang 65 SGK Địa lý 6) và trả lời các câu hỏi sau

 • Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Trong thời gian bao lâu?
 • Yếu tố nào thể hiện theo đường?
 • Yếu tố nào được biểu hiện bằng hình cột?
 • Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng nào?
 • Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng nào?
 • Đơn vị tính nhiệt độ là gì? Đơn vị tính lượng mưa là gì?

Trả lời: 

 • Những yếu tố được thể hiện trên biểu đồ: nhiệt độ, lượng mưa. Thời gian 12 tháng.
 • Yếu tố được thể hiện theo đường là Nhiệt độ.
 • Yếu tố được thể hiện bằng hình cột là Lượng mưa.
 • Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng: Lượng mưa.
 • Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng: Nhiệt độ.
 • Đơn vị tính Nhiệt độ là ºC, đơn vị tính Lượng mưa là milimet (mm).

2. Quan sát hai biểu đồ hình 56, 57 (trang 66 SGK Địa lý 6) và trả lời các câu hỏi trong bảng

Biểu đồ nhiệt độ

(Biểu đồ  A nhiệt độ)

Biểu đồ lượng mưa

(Biểu đồ B lượng mưa)

Nhiệt độ và lượng mưa

Biểu đồ của địa điểm A

Biểu đồ của địa điểm B

Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào?

4, 5

12, 1

Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào?

12, 1

6, 7

Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa) bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy?

7 đến 9

10 đến 3

(năm sau)

3. Từ bảng thống kê trên cho biết biểu đồ nào là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Bắc? Biểu đồ nào là của địa điểm ở nửa cầu Nam? Vì sao?

 • Biểu đồ A: là biểu đồ của địa điểm ở nửa cầu Bắc. Vì có mùa nóng vào tháng 4, 5 (ngày Hạ chí 22/6 là mùa hạ ở nửa cầu Bắc và là mùa đông ở nửa cầu Nam).
 • Biểu đồ B: là biểu đồ của địa điểm ở nửa cầu Nam. Vì có mùa nóng vào tháng 12, 1 (ngày Đông chí 22/12 là mùa đông ở nửa cầu Bắc và là mùa hạ ở nửa cầu Nam).

2. Luyện tập và củng cố

2.1. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Địa lý 6 Bài 21 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 65 SGK Địa lý 6

Bài tập 2 trang 65 SGK Địa lý 6

Bài tập 3 trang 65 SGK Địa lý 6

Bài tập 4 trang 65 SGK Địa lý 6

Bài tập 5 trang 65 SGK Địa lý 6

Bài tập 1 trang 67 SBT Địa lí 6

Bài tập 1 trang 30 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài tập 2 trang 31 Tập bản đồ Địa Lí 6

3. Hỏi đáp Bài 21 Địa lí 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Địa lí HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

 

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF