RANDOM
VIDEO

Bài tập 1 trang 72 SGK Địa lý 6

Giải bài 1 tr 72 sách GK Địa lớp 6

Thế nào là hệ thống sông, lưu vực sông?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Hệ thống sông là hệ thống gồm dòng sông chính, các phụ lưu và chi lun hợp lại với nhau.
  • Lưu vực sông là diện tích bề mặt đất cung cấp nước thường xuyên cho sông. 

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 72 SGK Địa lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1