ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 22 SBT Địa lí 6

Giải bài 2 tr 22 sách BT Địa lớp 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng thoải.

  • Đúng
  • Sai 
YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Các đường đồng mức càng gần nhau thì độ dốc của địa hình sẽ càng dốc.

⇒ Đáp án: Sai

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 22 SBT Địa lí 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1