ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 23 SBT Địa lí 6

Giải bài 2 tr 23 sách BT Địa lớp 6

Để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ người ta thường dùng 3 loại kí hiệu dưới đây:

a) Kí hiệu hình học, kí hiệu chữ, kí hiệu tượng hình.

b) Kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích.

c) Kí hiệu màu sắc, kí hiệu đường đồng mức, kí hiệu hình học.

d) Kí hiệu hình học, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích

Trả lời: 

Chọn ý b

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ người ta thường dùng 3 loại kí hiệu: Kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích.

⇒ Đáp án: B

 

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 23 SBT Địa lí 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1