YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 5 Kí hiệu bản đồ và cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 5 về Kí hiệu bản đồ và cách biểu hiện địa hình trên bản đồ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON