ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 5 Kí hiệu bản đồ và cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 5 về Kí hiệu bản đồ và cách biểu hiện địa hình trên bản đồ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1