ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài tập 4 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 6

Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai.

Các đường đồng mức càng xa nhau, địa hình càng thoải, càng gần nhau, địa hình càng dốc:

☐ Đúng                                 ☐ Sai 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Các đường đồng mức càng xa nhau, địa hình càng thoải, càng gần nhau, địa hình càng dốc:

☒ Đúng                                    ☐ Sai

 

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1