ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 21 SBT Địa lí 6

Giải bài 1 tr 21 sách BT Địa lớp 6

Kí hiệu nào sau đây là dạng kí hiệu tượng hình?

a) Kí hiệu mỏ sắt là Fe

b) Kí hiệu mỏ than là hình vuông màu đen.

c) Kí hiệu cảng biển là hình mỏ neo.                                                         

d) Hai ý b và c 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Kí hiệu cảng biển là hình mỏ neo là dạng kí hiệu tượng hình.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 21 SBT Địa lí 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1