ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài tập 3 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 6

Điền độ cao của các đường đồng mức vào nơi có dấu chấm hỏi (?) ở hình 2 cho đúng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1