AMBIENT
UREKA

Bài tập 1 trang 64 SGK Địa lý 6

Giải bài 1 tr 64 sách GK Địa lớp 6

Dựa vào bảng sau: Lượng mưa (mm)

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TP. HCM

13,8

4,1

10,5

50,4

218,4

311,7

293,7

269,8

327,0

266,7

116,5

48,3

- Hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hãy tính tổng lượiig mưa trong các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở Thành phố Hồ Chí Minh.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Dựa vào bảng lượng mưa ở trang 63, các em sẽ tính được:

  • Tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh là: 1 930,9mm (tính bằng cách cộng lượng mưa của 12 tháng trong năm).
  • Tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa là: 1 687,3mm (bằng cách cộng lượng mưa từ tháng V đến tháng X).
  • Tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô là: 243,6mm (bằng cách cộng lượng mưa từ các tháng XI đến tháng IV).

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 64 SGK Địa lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON