Địa lý 6 Bài 20: Hơi nước trong không khí, Mưa

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Hơi nước là một thành phần chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong không khí nhưng nó lại là nguồn gốc sinh ra các hiện tượng trong khí quyển như: mây, mưa. Mời các em cùng tìm hiểu bài học: Bài 20: Hơi nước trong không khí, Mưa giúp các em tìm hiểu về hơi nước

Tóm tắt lý thuyết

1. Hơi nước và độ ẩm của không khí

Bảng số liệu

(Bảng số liệu)

 • Không khí bao giờ cũng chứa một lượng hơi nước nhất định tạo nên độ ẩm không khí.
 • Đo độ ẩm không khí bằng ẩm kế.
 • Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí. Nhiệt độ không khí càng cao lượng hơi nước chứa được càng nhiều nên độ ẩm càng cao.

2. Mưa và sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất

 • Quá trình tạo thành mây, mưa: 
 • Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh dần hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây. 
 • Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ làm các hạt nước ta dần rồi rơi xuống đất thành mưa.

a. Tính lượng mưa trung bình của một địa phương.

 • Đo lượng mưa bằng thùng đo mưa (Vũ kế)
 • Tính lượng mưa trong tháng: Cộng tất cả lượng mưa các ngày trong tháng.
 • Tính lượng mưa trong năm: Cộng toàn bộ lượng mưa trong cả 12 tháng lại.

b. Sự phân bố lượng mưa trên thế giới

 • Phân bố không đồng đều.
 • Mưa nhiều ở vùng xích đạo 
 • Mưa ít ở vùng cực và gần cực.

Bài tập minh họa

Câu 1: Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào?

 • Nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chứa hơi nước của không khí, nhiệt độ không khí càng cao lượng hơi nước chứa được càng nhiều nhưng nó cũng có hạn.
 • Khi không khí đã chứa được lượng hơi nước nhất định thì không khí đã bão hoà hơi nước.

Câu 2: Trong điều kiện nào, hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa…

 • Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh dần hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây. 
 • Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ làm các hạt nước ta dần rồi rơi xuống đất thành mưa.

Câu 3: Dựa vào bảng sau:

Lượng mưa của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm

Tháng

1

2

3

4

5

6

Lượng mưa (mm)

13,8

4,1

10,5

50,4

218,4

311,7

Tháng

7

8

9

10

11

12

Lượng mưa (mm)

293,7

269,8

327,1

266,7

116,5

48,3

 • Hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh: 1.930,9 mm.
 • Hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở Thành phố Hồ Chí Minh: 1.687,3 mm.
 • Hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở Thành phố Hồ Chí Minh: 243,6 mm.

Lời kết

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập Địa lý 6 Bài 20​​​ ở cuối bài học và tham gia làm phần thi Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 20 có các câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em hãy cùng nhau tham khảo bài học tiếp theo: Bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Được đề xuất cho bạn