ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài tập 3 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 6

Quan sát lược đồ “Phân bó lượng mưa trên thế giới” ở hình 1, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

- Các vùng có lượng mưa trên 2000mm

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

 

- Các vùng có lượng mưa trên 501 - 1000mm

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Các vùng có lượng mưa dưới 200mm

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ.......... 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

- Các vùng có lượng mưa trên 2000mm

- Ở khu vực Đông Nam châu Á khoảng vĩ độ 100N đến vĩ độ 100N

- Ở khu vực Nam châu Á khoảng vĩ độ 230B đến vĩ độ 270B

- Ở khu vực Nam châu Mĩ khoảng vĩ độ 100N đến vĩ độ 50B

- Các vùng có lượng mưa trên 501 - 1000mm

- Ở khu vực Đông châu Âu khoảng vĩ độ 400B đến vĩ độ 650B

- Ở khu vực Đông Bắc châu Á khoảng vĩ độ 400B đến vĩ độ 600B

- Các vùng có lượng mưa dưới 200mm

- Ở khu vực Bắc châu Phi khoảng vĩ độ180B đến vĩ độ 300B

- Ở khu vực Trung châu Á khoảng vĩ độ 300B đến vĩ độ 500B

- Ở khu vực Tây châu Á khoảng vĩ độ 100B đến vĩ độ 400B

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON