Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 20 Hơi nước trong không khí, Mưa

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Nguồn nước chính cung cấp cho khí quyển là: 

  • A. Ao hồ
  • B. Sông ngòi
  • C. Biển, đại dương
  • D. Sinh vật
 • Câu 2:

  Lượng hơi nước chứa đựng được càng nhiều khi nhiệt độ không khí càng: 

  • A. Cao
  • B. Thấp
  • C. Trung bình
  • D. 00C
 • Câu 3:

  Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi niệt độ 300C là bao nhiêu

  • A. 17g/m3
  • B. 28g/m3
  • C. 25g/m3
  • D. 30g/m3
 • Câu 4:

  Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi niệt độ 200C là bao nhiêu

  • A. 17g/m3
  • B. 20g/m3
  • C. 15g/m3
  • D. 30g/m3
 • Câu 5:

  Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi niệt độ 00C là bao nhiêu

  • A. 17g/m3
  • B. 0
  • C. 5g/m3
  • D. 2g/m3
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn