ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 65 SGK Địa lý 6

Giải bài 2 tr 65 sách GK Địa lớp 6

Dựa vào các trục của hệ toạ độ vuông góc để xác định các đại lượng rồi ghi kết quả vào bảng sau:

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

Tháp nhất

Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất.

Trị số

Tháng

Trị số

Tháng

 

 

 

 

Lượng mưa (mm)

Cao nhất

Thấp nhất

Lượng mưa chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất.

Trị số

Tháng

Trị số

Tháng

 

 

 

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

Thấp nhất

Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thẩp nhất.

Trị số

Tháng

Trị số

Tháng

30°c

VII

17°c

I

13°c

Lượng mưa (mm)

Cao nhất

Thấp nhất

Lượng mưa chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất.

Trị số

Tháng

Trị số

Tháng

300

VIII

20°c

I

280

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 65 SGK Địa lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1