Hỏi đáp về Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển - Địa lý 12

Sau khi học xong bài Địa lý 12 Bài 8 Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển nếu các em có những khó khăn, thắc mắc liên quan đến bài chưa thể giải quyết thì các em có thể đặt câu hỏi để được giải đáp thắc mắc.

Danh sách hỏi đáp (10 câu):