ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 9 SGK Địa lý 11

Giải bài 3 tr 9 sách GK Địa lớp 11

Dựa vào bảng số liệu sau:

Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển

Năm

1990

1998

2000

2004

Tổng nợ

1310

2465

2498

2724

Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm. Rút ra nhận xét.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Câu a: Trục tung chỉ tổng nợ (đơn vị: tỉ USD), trục hoành chỉ năm (chia khoảng cách năm thích hợp). Đường biểu diễn tổng nợ nước ngoài qua các năm, từ 1990 đến 2004.

  • Vẽ biểu đồ:

Biểu đồ tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển giai đoạn 1990 - 2004

Câu b:

  • Nhận xét:
    • Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển tăng nhanh từ 1990 đến năm 1998, ổn định từ 1998 - 2000, sau đó tăng chậm từ 2000 - 2004. 
    • Nói chung, tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển tăng từ 1998-2004. Cho đến năm 2004 thì tổng số nợ của các nhóm nước phát triển tăng gấp đôi so với năm 1998.

 

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 9 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1