ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 9 SGK Địa lý 11

Giải bài 1 tr 9 sách GK Địa lớp 11

Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

 

Nhóm nước đang phát triển

Nhóm nước phát triển

Về kinh tế

  • Trình độ công nghiệp hóa thấp.
  • Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người GDP/người thấp
  • Nợ nước ngoài lớn, phụ thuộc nước ngoài về vốn, kĩ thuật.
  • Trình độ công nghiệp hóa cao
  • Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người GDP/người cao
  • Đầu tư ra nước ngoài là chủ yếu và là chủ nợ

Về xã hội

  • Tuổi thọ trung bình dưới mức bình quân của thế giới: <67 tuổi.
  • Chỉ số HDI thấp hơn mức trung bình cả thế giới năm 2003 là 0,694.
  • Tuổi thọ trung bình cao : 76 tuổi
  • Chỉ số HDI cao năm 2003 là 0,855

 

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 9 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1