ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 9 SGK Địa lý 11

Giải bài 2 tr 9 sách GK Địa lớp 11

Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 
  • Đặc trưng của cuộc cách mạng này là sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao. Đây là các công nghệ dựa vào những thành tựu khoa học mới, với hàm lượng tri thức cao. Các công nghệ này đã tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến sự phát triển kinh tế - xả hội. Trong đó, bôn công nghệ trụ cột tạo ra nhiều thành tựư nhất, bao gồm : công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.
  • Tác động của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến sự phát triển kinh tế - xã hội
    • Khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, có thể trực tiếp làm ra sản phẩm (sản xuất phần mềm, các ngành công nghiệp diện tử...)
    • Xuất hiện các ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ thuật cao (sản xuất vật liệu mới, công nghệ gen...), các dịch vụ nhiều kiến thức (bảo hiểm, viễn thông...)
    • Thay đổi cơ cấu lao động: Tỉ lệ những người làm việc bằng trí óc để trực tiếp tạo ra sản phẩm (như các lập trình viên, những nhà thiết kế công nghệ, sản phẩm trên máy tính...) ngày càng cao.
    • Phát triển nhanh chóng mậu dịch quốc tế, đầu tư của nước ngoài trên phạm vi toàn cầu.

 

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 9 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1