YOMEDIA
NONE

Giải bài tập 2 trang 5 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 2 trang 5 SBT Địa lí 11

a) Xếp các nước có tên sau vào bảng, theo mức GDP bình quân đầu người : Hoa Kì, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Bra-xin, Ai Cập, Ô-xtrây-li-a, Nam Phi, Pháp, Xu-đăng, Pa-ra-goay, Đức, Mông Cổ.

b) Các nước có GDP/người ở mức cao thường tập trung ở các khu vực

A. Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Bắc Âu, Đông Nam Á, Châu Úc.

B. Bắc Mĩ, Bắc Âu, Tây Âu, Nam Á, Châu Úc.

C. Bắc Mĩ, Bắc Âu, Tây Âu, Đông Bắc Á, Châu Úc

D. Bắc Mĩ, Bắc Phi, Tây Âu, Đông Bắc Á, Châu Úc.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 2

Phương pháp giải

Xem lại kiến thức sự phân chia các nhóm nước đã học trong bài

Lời giải chi tiết

a)

MỘT SỐ NUỚC CÓ GDP/NGUỜI Ở CÁC MỨC KHÁC NHAU

Nước có GDP/người

Mức cao

Mức trung bình trên

Mức trung bình dưới

Mức thấp

Hoa Kì, Nhật Bản, Bra-xin, Pháp, Ô-xtrây-li-a, Đức,  Pa-ra-goay

Nga, Ma-lai-xi-a,

Hoa Kì, Nhật Bản, Bra-xin, Pháp, Ô-xtrây-li-a, Đức,  Pa-ra-goay

Nga, Ma-lai-xi-a,

b) Các nước có GDP/người ở mức cao thường tập trung ở các khu vực Bắc Mĩ, Bắc Âu, Tây Âu, Đông Bắc Á, Châu Úc

Đáp án C

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài tập 2 trang 5 SBT Địa lí 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON