YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 40 SGK Địa lý 11

Giải bài 2 tr 40 sách GK Địa lớp 11

Dựa vào bảng 6.1 hãy vẽ biểu đồ thể hiện số dân của Hoa Kì qua các năm. Giải thích nguyên nhân và phân tích ảnh hưởng của sự gia tăng dân số đối với phát triển kinh tế.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

  • Vẽ biểu đồ:

Câu 2 SGK Địa lý 11 trang 40 Vẽ biểu đồ

  • Nhận xét: dân số Hoa kì tăng nhanh.
  • Nguyên nhân: dân số tăng nhanh chủ yếu do nhập cư
  • Ảnh hưởng: người nhập cư đã đem lại cho Hoa Kì nguồn tri thức, vốn và lực lượng lao động lớn mà ít phải mất chi phí đầu tư ban đầu.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 40 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON