ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 44 SGK Địa lý 11

Giải bài 2 tr 44 sách GK Địa lớp 11

Nhận xét xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp và giải thích nguyên nhân.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 
  • Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành trong công nghiệp: giảm tỉ trọng các ngành luyện kim, dệt, gia công đồ nhựa,… tăng tỉ trọng các ngành hàng không – vũ trụ, điện tử,..
  • Do những tiến bộ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, Hoa Kì đã đạt được nhiều thành tựu trong sản xuất các vật liệu mới, công nghệ thông tin nên Hoa Kì đã đầu tư phát triển nhiều ngành công nghiệp hiện đại là những ngành có lợi nhuận cao.

 

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 44 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1