AMBIENT
UREKA

Bài tập 4 trang 141 SGK Địa lý 10

Giải bài 4 tr 141 sách GK Địa lớp 10

Hãy tính cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa của một số loại phương tiện vận tải ở nước ta năm 2003 theo bảng số liệu sau:

Khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển của các phương tiện vận tải nước ta năm 2003

Phương tiện vận tải Khối lượng vận chuyển (nghìn tấn) Khối lượng luân chuyển (triệu tấn, km)
Đường sắt 8385,0 2725,4
Đường ô tô 175856,2 9402,8
Đường sông 55258,6 5140,5
Đường biển 21811,6 43512,6
Đường hàng không 89,7 210,7
Tổng số 261401,1 60992,0
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa của một số loại phương tiện vận tải ở nước ta năm 2003

Phương tiện vận tải Cự li vận chuyển trung bình (km)
Đường sắt 325,0
Đường ô tô 53,5
Đường sông 93,0
Đường biển 1994,9
Đường hàng không 2348,9
Tổng số 2299,1

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 141 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF