YOMEDIA

Bài tập 2 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài tập 2 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 10

Dựa vào bảng số liệu cơ cấu GDP theo ngành năm 2008 (%)

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

* Em hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP (%) theo ngành của hai nhóm nước

* Qua bảng sô liệu và biểu đồ đã vẽ, em hãy nêu nhận xét về cơ cấu GDP theo ngành của hai nhóm nước. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

* Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP (%) theo ngành của hai nhóm nước

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

* Nhận xét về cơ cấu GDP theo ngành của hai nhóm nước

- Trong cơ cấu GDP theo ngành của 2 nhóm nước có sự tương đồng: Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất, sau đó đến khu vực công nghiệp – xây dựng và khu vực nông nghiệp chiếm tỉ trọng thấp nhất.

- Tuy nhiên, trong cơ cấu GDP theo ngành của 2 nhóm nước có sự chênh lệch rõ rệt:

   + Khu vực dịch vụ của nhóm nước phát triển có tỉ trọng rất cao (chiếm đến 71%), trong khi đó, khu vực dịch vụ của nhóm nước đang phát triển chỉ chiếm 43%.

   + Khu vực công nghiệp – xây dựng của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển đều chiếm tỉ trọng trung bình, chênh lệch không lớn, lần lượt là 27% và 32%.

   + Tỉ trọng khu vực nông nghiệp trong cơ cấu GDP của 2 nhóm nước có sự khác biệt rất lớn, trong khi ở nhóm nước phát triển, nông nghiệp chỉ chiếm 2% thì ở nhóm nước đang phát triển, nông nghiệp chiếm đến 25%.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)