ADMICRO

Bài tập 3 trang 35 Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài tập 3 trang 35 Tập bản đồ Địa Lí 10

Cho bảng số liệu sau đây về GDP và dân số của thế giới, các khu vực và một số quốc gia năm 2008, em hãy tính GDP trên người.

Khu vực, nước GDP (tỉ USD) Dân số (triệu người) GDP/người (USD)
Toàn thế giới 60 585,3 6 705,0  
Nhóm nước đang phát triển 17 395,4 5 484,7  
Nhóm nước phát triển 43 189,9 1 220,3  
+ Lucxămbua 54 257,3 0,5  
+ Hoa Kì 14 204,3 304,5  
+ Na Uy 450,0 4,8  
+ Nhật Bản 4 909,3 127,7  
+ Xiêra Lêôn 1,95 5,5  
+ Malauy 4,27 13,6  
+ Việt Nam 89,6 85,1  

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 
Khu vực, nước GDP (tỉ USD) Dân số (triệu người) GDP/người (USD)
Toàn thế giới 60 585,3 6 705,0 9035.8
Nhóm nước đang phát triển 17 395,4 5 484,7 3171.6
Nhóm nước phát triển 43 189,9 1 220,3 35392.9
+ Lucxămbua 54 257,3 0,5 108514600.0
+ Hoa Kì 14 204,3 304,5 46647.9
+ Na Uy 450,0 4,8 93750.0
+ Nhật Bản 4 909,3 127,7 38444.0
+ Xiêra Lêôn 1,95 5,5 354.5
+ Malauy 4,27 13,6 314.0
+ Việt Nam 89,6 85,1 1052.9

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 35 Tập bản đồ Địa Lí 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)