YOMEDIA

Bài tập 1 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài tập 1 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 10

Dựa vào nội dung SGK em hãy điền tiếp vào bảng sau những thông tin cần thiết về các nguồn lực và vai trò của chúng đối với sự phát triển kinh tế.

  Các nguồn lực cụ thể Vai trò đối với sự phát triển kinh tế
Vị trí địa lí .......................................... .......................................... .......................................... ..........................................
Nguồn lực tự nhiên .......................................... .......................................... .......................................... ..........................................
Nguồn lực kinh tế - xã hội .......................................... .......................................... .......................................... ..........................................

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 
  Các nguồn lực cụ thể Vai trò đối với sự phát triển kinh tế
Vị trí địa lí

- Tự nhiên

- Kinh tế, chính trị, giao thông

Tạo thuận lợi hay khó khăn trong việc trao đổi, tiếp cận hay cùng phát triển giữa các vùng trong một nước, giữa các quốc gia.
Nguồn lực tự nhiên

- Đất

- Khí hậu

- Nước

- Biển

- Sinh vật

- Khoáng sản

- Là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất.

- Là những nguồn vật chất vừa phục vụ trục tiếp cho đời sống, vừa phục vụ cho phát triển kinh tế.

- Sự giàu có về tài nguyên thiên nhiên tạo lợi thế quan trọng cho sự phát triển.

Nguồn lực kinh tế - xã hội

- Dân số và nguồn lao động

- Vốn

- Thị trường

- Khoa học - kĩ thuật và công nghệ

- Chính sách và xu thế phát triển

Có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)