Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn năm học 2018-2019, Sở GD&ĐT Bắc Ninh

120 phút 7 câu 0 lượt thi

Câu hỏi Tự luận (7 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 90285

  Phần 1: Đọc - hiểu (3,0 điểm)

  Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

 • Câu 2: Mã câu hỏi: 90286

  Buồn trông cửa bể chiều hôm

  Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?

  Buồn trông ngọn nước mới sa

  Hoa trôi man mác biết là về đâu?

  Buồn trông nội cỏ rầu rầu,

  Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.

  Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,

  Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.

  (Ngữ văn 9, Tập một)

  Đoạn thơ trên được trích từ tác phẩm nào, của tác giả nào? Nêu thể loại và thể thơ của tác phẩm đó. (1,0 điểm)

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 90288

  Trong đoạn trích trên, tác giả đã sử dụng những từ láy nào? (0,5 điểm)

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 90290

  Chỉ rõ và nêu tác dụng của biện pháp điệp ngữ trong đoạn thơ trên. (1,5 điểm)

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 90292

  Phần 2: Làm văn (7,0 điểm)

 • Câu 6: Mã câu hỏi: 90294

  Trong cuộc sống, ai cũng cần có tình bạn. Nếu không có tình bạn cuộc sống thật buồn chán biết bao. Hãy viết đoạn văn (khoảng 15 câu) phát biểu suy nghĩ của em về một tình bạn đẹp. (2,0 điểm)

  Xem đáp án
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 90297

  Cảm nhận của em về đoạn thơ sau: (5,0 điểm)

  “Người đồng mình thương lắm con ơi

  Cao đo nỗi buồn

  Xa nuôi chí lớn

  Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn

  Sống trên đá không chê đá gập ghềnh

  Sống trong thung không chê thung nghèo đói

  Sống như sông như suối

  Lên thác xuống ghềnh

  Không lo cực nhọc

  Người đồng mình thô sơ da thịt

  Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con

  Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương

  Còn quê hương thì làm phong tục

  Con ơi tuy thô sơ da thịt Lên đường

  Không bao giờ nhỏ bé được Nghe con.”

  (Trích Nói với con - Y Phương, Ngữ văn 9, Tập hai)

  Xem đáp án