• Phần 1: Đọc - hiểu (3,0 điểm)

    Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC