YOMEDIA

Đề thi thử THPT QG 2019 môn Ngữ văn Trường THPT Lý Tự Trọng

120 phút 7 câu 23 lượt thi
ADSENSE

Câu hỏi Tự luận (7 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 58745

  Phần 1: Đọc - hiểu (3.0 điểm)

  Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:

  Xã hội và đời sống đã có nhiều thay đổi thì dù ít dù nhiều nếp nhà có biến đổi cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng, quan trọng nhất là hồn cốt của gia phong vẫn còn được giữ, có giá trị định hình, nuôi dưỡng nhân cách của mỗi thành viên, đặc biệt là con cái.

  Nếp nhà là sự gắn bó giữa các thành viên, là những người trong gia đình phải biết yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, nhưng đùm bọc không có nghĩa là chấp nhận những việc làm sai trái của những người trong gia đình mình. Bảo bọc nhau bằng cách là bảo ban giữ những điều tốt đẹp và để ứng xử với người trong gia đình, với người ngoài xã hội. Nếp nhà mà giữ không tốt thì đừng nói chuyện giữ cho xã hội tốt đẹp được. Điều đáng nói, giữ nếp nhà là giữ những điều tốt đẹp, chứ không phải tự vun vén cho riêng gia đình mình. Quan trọng để giữ nếp nhà là người lớn phải là tấm gương soi chiếu để cho con cái học theo. Cha mẹ mà không tốt - như bây giờ đang có hiện tượng xã hội xảy ra là cha mẹ có quyền có chức mà cố vơ vét rồi tham nhũng khi làm quan - thì con cái không thể nên thành được.

  Cho nên, gia đình là cái mốc đầu tiên, gia đình rồi mới tới làng xã, rồi tới môi trường rộng lớn hơn là xã hội. Xã hội có tốt đẹp hay không thì phải xuất phát từ cái gốc quan trọng nhất là gia đình. Văn hóa gia đình mà không lo giữ thì xã hội cũng sẽ loạn.

  (Nguyễn Sự - Người lớn phải là tấm gương soi chiếu. Dẫn theo Tuổi trẻ online ngày 25.02.2018)

 • Câu 2: Mã câu hỏi: 58747

  Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích. (0,5 điểm)  

  Xem đáp án
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 58748

  Theo tác giả, việc gì là quan trọng để giữ nếp nhà? (0,5 điểm)

  Xem đáp án
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 58749

  Từ nội dung đoạn trích, Anh/Chị hãy rút ra mối quan hệ giữa gia đình và xã hội. (1.0 điểm)

  Xem đáp án
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 58750

  Anh/Chị có đồng ý với quan điểm “Văn hóa gia đình mà không lo giữ thì xã hội cũng sẽ loạn”. (1,0 điểm)  

  Xem đáp án
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 58751

  Phần 2: Làm văn (7,0 điểm)

  (2 điểm)

  Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, Anh/Chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về vai trò của gia đình đối với mỗi cá nhân và xã hội.

  Xem đáp án
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 58755

  Cuộc đời tuy dài thế

  Năm tháng vẫn đi qua

  Như biển kia dẫu rộng

  Mây vẫn bay về xa

   

  Làm sao được tan ra

  Thành trăm con sóng nhỏ

  Giữa biển lớn tình yêu

  Để ngàn năm còn vỗ.

  ( Sóng – Xuân Quỳnh, Ngữ Văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam năm 2016)

  Cảm nhận của Anh/Chị về đoạn thơ trên. Từ đó, liên hệ đến những suy cảm của Xuân Diệu trong bài thơ Vội Vàng (Ngữ Văn 11, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam năm 2016) để thấy những điểm tương đồng và khác biệt trong cách nhìn về cuộc đời và khát vọng sống của mỗi nhà thơ. (5 điểm)

  Xem đáp án