ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 8 SGK Công nghệ 9

Giải bài 1 tr 8 sách GK CN lớp 9

Em hãy cho biết nội dung lao động của nghề điện dân dụng?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Nội dung lao động của nghề điện dân dụng:

  • Lắp dặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt
  • Lắp đặt thiết bị phục vụ sản xuất và sinh hoạt
  • Bảo dưỡng vận hành, sửa chữa, khắc phục sự cố xảy ra trong mạng điện, các thiết bị điện

 

-- Mod Công Nghệ 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 8 SGK Công nghệ 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1