ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 82 SGK Công nghệ 7

Giải Câu 2 trang 82 Công nghệ 7

Em cho biết nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi ở nước ta trong thời gian tới.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

- Có 3 nhiệm vụ như sau:

       + Phát triển chăn nuôi toàn diện (đa dạng về loại vật nuôi, đa dạng về quy mô chăn nuôi).

       + Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất (đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật).

       + Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lý (về cơ sở vật chất, năng lực cán bộ).

- Dẫn đến tăng nhanh về khối lượng và chất lượng sản phẩm chăn nuôi cho nhu cầu tiêu dung trong nước và xuất khẩu.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 82 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1