ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 51 Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 51 về Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Nhu cầu của thị trường
  • B. Mức độ thỏa mãn nhu cầu thị trường
  • C. Chính sách, pháp luật 
  • D. Tất cả đều đúng
  • A. Vốn đầu tư kinh doanh và khả năng huy động vốn
  • B. Thời gian hoàn vốn đầu tư + Lợi nhuận + Các rủi ro
  • C. Đáp án A và B
  • D. Đáp án A hoặc B
   
   
  • A. Phân tích môi trường kinh doanh, Phân tích, đánh giá năng lực đội ngũ lao động của doanh nghiệp, Phân tích tài chính
  • B. Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của doanh nghiệp, Phân tích điều kiện về kĩ thuật công nghệ, Phân tích điều kiện của doanh nghiệp
  • C. Phân tích môi trường kinh doanh, Phân tích, đánh giá năng lực đội ngũ lao động của doanh nghiệp, Phân tích tài chính, Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của doanh nghiệp, Phân tích điều kiện của doanh nghiệp
  • D. Đáp án A và B
  • A. Sản xuất công nghiệp
  • B. Sản xuất nông nghiệp
  • C. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp
  • D. Cả 3 đáp án trên
  • A. Doanh thu của doanh nghiệp
  • B. Trình độ chuyên môn của người lao động
  • C. Thu nhập của lao động
  • D. Quy mô sản xuất
 

 

YOMEDIA
1=>1