ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lĩnh vực sản xuất gồm có: 

  • A. Sản xuất công nghiệp
  • B. Sản xuất nông nghiệp
  • C. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  • Sản xuất công nghiệp
  • Sản xuất nông nghiệp
  • Sản xuất tiểu thủ công nghiệp
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15197

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF