ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phân tích tiến hành lựa chọn lĩnh vực kinh doanh là ?

  • A. Phân tích môi trường kinh doanh, Phân tích, đánh giá năng lực đội ngũ lao động của doanh nghiệp, Phân tích tài chính
  • B. Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của doanh nghiệp, Phân tích điều kiện về kĩ thuật công nghệ, Phân tích điều kiện của doanh nghiệp
  • C. Phân tích môi trường kinh doanh, Phân tích, đánh giá năng lực đội ngũ lao động của doanh nghiệp, Phân tích tài chính, Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của doanh nghiệp, Phân tích điều kiện của doanh nghiệp
  • D. Đáp án A và B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  • Phân tích môi trường kinh doanh
  • Phân tích, đánh giá năng lực đội ngũ lao động của doanh nghiệp
  • Phân tích tài chính
  • Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của doanh nghiệp
  • Phân tích điều kiện về kĩ thuật công nghệ
  • Phân tích điều kiện của doanh nghiệp
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15196

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON