AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích năng lực đội ngũ lao động của doanh nghiệp là : 

  • A. Doanh thu của doanh nghiệp
  • B. Trình độ chuyên môn của người lao động
  • C. Thu nhập của lao động
  • D. Quy mô sản xuất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Phân tích, đánh giá năng lực đội ngũ lao động của doanh nghiệp:

  • Trình độ chuyên môn

  • Năng lực quản lí kinh doanh

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>