ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phân tích tài chính bao gồm : 

  • A. Vốn đầu tư kinh doanh và khả năng huy động vốn
  • B. Thời gian hoàn vốn đầu tư + Lợi nhuận + Các rủi ro
  • C. Đáp án A và B
  • D. Đáp án A hoặc B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Phân tích tài chính

  • Vốn đầu tư trong kinh doanh

  • Nguồn huy động vốn và khả năng huy động vốn

  • Thời gian hoàn vốn đầu tư

  • Lợi nhuận

  • Rủi ro

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15195

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON