YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 24 SGK Công nghệ 10

Giải bài 1 tr 24 sách GK CN lớp 10

Thế nào là keo đất? Nêu cấu tạo của keo đất.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Keo đất là những phân tử có kích thước khoảng dưới \(1\mu m\) , không hoà tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù.

Cấu tạo của keo đất:

  • Mỗi một hạt keo có một nhân
  • Lớp phân tử nằm ngoài nhân phân li thành các ion và tạo ra lớp ion quyết định điện. Phía ngoài lớp ion quyết định điện là lớp ion bù (gồm 2 lớp: lớp ion bất động và lớp ion khuếch tán) mang điện trái dấu với lớp ion quyết định điện.

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 24 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON