ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 24 SGK Công nghệ 10

Giải bài 3 tr 24 sách GK CN lớp 10

Thế nào là phản ứng của dung dịch đất? Nêu một số ví dụ có ý nghĩa thực tế của phản ứng dung dịch đất.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Phản ứng của dung dịch đất chỉ tính chua, kiềm, hoặc trung tính của đất; trong đó:

  1. [H+] > [OH-]: phản ứng chua
  2. [H+] = [OH-]: phản ứng trung tính
  3. [H+] < [OH-]: phản ứng kiềm

Một số ví dụ có ý nghĩa thực tế của phản ứng dung dịch đất:

  • Phản ứng dung dịch đất gúp cây có thể hút được dung dịch đất, và giúp đất giữ được chất dinh dưỡng trong đất. Ví dụ như khi bón phân thì ta phải tưới nước để tạo dung dịch đất để cây hút được chất dinh dưỡng
  • Dựa vào phản ứng của đất, người ta xác định được trị số pH của đất, từ đó có cách trồng cây, cải tạo đất phù hợp. Ví dụ như nếu biết là đất chua, muốn cải tạo để cho đất trung tính hoặc bớt chua người ta thường bón vôi bột

 

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 24 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1