ADMICRO
UREKA

Bài tập 1 trang 160 SGK Công nghệ 10

Giải Câu 1 trang 160 Công nghệ 10

Trình bày các căn cứ lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. Thế nào là lãnh vực kinh doanh phù hợp?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

- Có 4 căn cứ để lựa chọn lĩnh vực kinh doanh:

    + Thị trường phải có nhu cầu về lĩnh vực muốn kinh doanh.

    + Lĩnh vực kinh doanh phải đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu doanh nghiệp.

    + Huy động có hiệu quả mọi nguồn lực của doanh nghiệp và xã hội.

    + Hạn chế thấp nhất những rủi ro đến với doanh nghiệp.

- Lĩnh vực kinh doanh phù hợp là lĩnh vực hợp pháp, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh và thực hiện được mục tiêu kinh doanh.

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 160 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON