YOMEDIA

Bài tập 2 trang 160 SGK Công nghệ 10

Giải Câu 2 trang 160 Công nghệ 10

Hãy phân tích các bước tiến hành lựa chọn lĩnh vực kinh doanh.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh gồm 2 bước cơ bản:

- Phân tích:

    + Đánh giá nhu cầu thị trường, pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh.

    + Đánh giá trình độ, năng lực quản lí của đội ngũ lao động.

    + Phân tích về khả năng đáp ứng, điều kiện về kĩ thuật, công nghệ.

    + Đánh giá vốn, thời gian hoàn vốn, các rủi ro và lợi nhuận.

- Dựa trên cơ sở bước phân tích để đưa ra lĩnh vực kinh doanh phù hợp

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 160 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA