YOMEDIA
ZUNIA12

Quãng đường


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Quãng đường

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

a) Bài toán 1:

Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.

Bài giải:

Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là:

42,5 × 4 = 170 (km)

                                     Đáp số: 170km.

Nhận xét: Để tính quãng đường ô tô đi được ta lấy quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ hay vận tốc của ô tô nhân với thời gian đi.

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Ta có:        s = v × t

b) Bài toán 2: 

Một người đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ trong 2 giờ 30 phút. Tính quãng đường người đó đã đi được.

Bài giải:

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng đường người đó đã đi được là:

12 × 2,5 = 30 (km)

                                        Đáp số: 30km.

1.2. Giải bài tập SGK trang 141

Bài 1 SGK trang 141

Một ca nô đi với vận tốc 15,2km/giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

Hướng dẫn giải:

Quãng đường đi được của ca nô trong 33 giờ là:

        15,2 × 3 = 45,6(km)

                      Đáp số: 45,6km

Bài 2 SGK trang 141

Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.

Hướng dẫn giải:

Đổi 15 phút = 0,25 giờ.

Quãng đường đi được của xe đạp là:

          12,6 × 0,25 = 3,15(km)

                               Đáp số: 3,15km

Bài 3 SGK trang 141

Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42km/giờ, đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

Hướng dẫn giải:

Xe máy đi từ A đến B hết số thời gian là : 

       11 giờ − 8 giờ 20 phút = 2 giờ 40 phút

Đổi: 2 giờ 40 phút = \(2\frac{{40}}{{60}}\) giờ = \(2\frac{{2}}{{3}}\) giờ= \(\frac{8}{3}\)giờ.

Độ dài quãng đường AB là :

       42 × \(\frac{8}{3}\) = 112 (km)

                                    Đáp số: 112km.

1.3. Giải bài tập SGK trang 141, 142

Bài 1 SGK trang 141

 Tính độ dài quãng đường với đơn vị là ki-lô-mét rồi viết vào ô trống:

v   32,5 km/giờ 210m/phút 36 km/giờ
t 4 giờ 7 phút 40 phút
s      

Hướng dẫn giải:

Ta có bảng sau:

v   32,5 km/giờ 210m/phút 36 km/giờ
t 4 giờ 7 phút 40 phút
s 130 km 1,47 km 24 km

 

Bài 2 SGK trang 141

Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút, đến B lúc 12 giờ 15 phút với vận tốc 46km/giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

Hướng dẫn giải:

Thời gian đi của ô tô là: 

         12 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút

Đổi 4 giờ 45 phút = 4,75 giờ.

Độ dài quãng đường AB là:

        46 × 4,75 = 218,5 (km)

                              Đáp số: 218,5 km.

Bài 3 SGK trang 142

Ong mật có thể bay được với vận tốc 8km/giờ. Tính quãng đường bay được của ong mật trong 15 phút.

Hướng dẫn giải:

Đổi: 15 phút = 0,25 giờ.

Quãng đường bay được của ong mật là:

        8 x 0,25 = 2 (km)

                                Đáp số: 2km.

Bài 4 SGK trang 142

Kăng-gu-ru có thể di chuyển (vừa chạy vừa nhảy) với vận tốc 14m/giây. Tính quãng đường di chuyển được của kăng-gu-ru trong 1 phút 15 giây.

Hướng dẫn giải:

Đổi: 1 phút 15 giây = 75 giây

Quãng đường di chuyển được của kăng-gu-ru là: 

          14 x 75 = 1050 (m)

                                    Đáp số: 1050m.

Lời kết

Hỏi đáp về Quãng đường

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF